Корпоративне казначейство

В рамках запропонованої схеми Ви отримаєте можливість поєднати ряд процесів, необхідних для організації та планування роботи компаній Вашої корпоративної групи, таких як: cash management (управління грошовими потоками), організувати процес структурування при здійсненні інвестування в компанії власної групи, а також здійснювати постійний моніторинг поточних процесів за допомогою спеціально створених фондів «одного інвестора».

Переваги створення корпоративного казначейства:

  • централізація всіх грошових потоків компаній, що беруть участь у схемі, в рамках одного фонду;
  • регулювання та планування прибутковості компанії – об’єкта інвестування, а також всіх компаній групи;
  • можливість легального обліку коштів після податкової оптимізації в загальній бізнес-моделі інвестора та можливість консолідації звітності за міжнародними стандартами;
  • використання згенерованих у рамках фонду засобів без сплати податку на прибуток та ПДВ;
  • можливість додаткового заробітку на ринкових інструментах у короткострокових періодах;
  • заздалегідь спланована стратегія репатріації інвестицій та податкові наслідки таких дій;
  • діючий захист від рейдерських атак та недружніх поглинань шляхом забезпечення здійснених інвестицій заставою у вигляді об’єкта інвестування;
  • можливість продажу або застави інвестиційного проекту на будь-якій стадії процесу інвестування завдяки чіткій структурованості процесу інвестування та наявності цінних паперів, що забезпечують прозору структуру власності;
  • повний супровід діяльності фонду (включаючи бухгалтерський облік) співробітниками нашої Групи.

Скачати презентацію