АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК І ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ТОВ “КУА “АТЛАНТІС КАПІТАЛ” ЗА 2016р.

ТОВ «КУА «АТЛАНТІС КАПІТАЛ» на виконання вимог  статті 18 розділу І Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), що затверджені рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку  від 30 вересня 2014 року N 1288 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 12 вересня 2013 р. за N 1576/24108 (Із змінами і доповненнями від 30 вересня 2014 року N 1288), та п. 4 статті 14 Розділу IV Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», оприлюднює річну фінансову звітність за 2016р. разом з аудиторським висновком. Опублікування даної інформації здійснено у місцевому друкованому виданні «Фондовий ринок. Київ» № 16 (398) від 18.04.2017р.

Аудиторський висновок та звітність доступні за посиланням:

https://drive.google.com/file/d/0B8gyXubxRnt8cVNkeVkzY25Oc0k/view?usp=sharing

No Comments Yet.