АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК І ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ТОВ “КУА “АТЛАНТІС КАПІТАЛ” ЗА 2019Р.


ТОВ «КУА «АТЛАНТІС КАПІТАЛ» на виконання вимог п. 16 розділу І Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) (Із змінами і доповненнями, внесеними рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30 вересня 2014 року N 1288,  від 12 січня 2016 року N 11, від 26 вересня 2017 року N 713), що затверджені рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 23.07.2013 N 1281 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України12 вересня 2013 р. за N 1576/24108, та ч.3 статті 14 Розділу IV Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», оприлюднює річну фінансову звітність за 2019 р. разом з аудиторським висновком.

Аудиторський висновок та звітність доступні за посиланням:

https://drive.google.com/file/d/13B7Cme7tnN83ECjvV75n2_QMsnQh73Iw/view?usp=sharing


No Comments Yet.